Konst | Winterviken

Konst

När vårt Café är öppet står vårt hus öppet. Alla är hjärtligt välkomna att se sig om i lokalerna. Ofta har vi konstutställningar i lokalerna närmast Caféet som man kan beskåda mellan 11.00-15.00 och oftast fram till 16.00, när vi inte dukar till fest för kvällen.

Just nu:

Gunnel Moheim – Sommarblommor

Från och med slutet av april och över hela sommaren smyckas Wintervikens väggar med sommarblommor av Gunnel Moheim.

Gunnel Moheim har under många år utvecklat akvarellmåleriet. Hon ser skaparprocessen med den bångstyriga akvarellen som en dialog. Det handlar om att förhålla sig till vattenfärgernas ivriga vägar över pappret och komma med egna invändningar vid rätt tidpunkt. På så vis blir bilderna i hög grad abstrakta även om de alltid vilar på en figurativ idé.

Alla konstverk är till försäljning. Kontakta galleriet@konstochfolk.se

OBS! Söndag 13 maj är konstlokalen abonnerad och därför inte tillgänglig för allmänheten.

Winterviken samarbetar med Konst och Folk